CONSULTATIONS

KONZULTACE

Propojujeme business s IT směrem k digitální transformaci

V dnešním dynamicky se měnícím světě je složité se orientovat. Pomůžeme vám propojit moderní technologie s business prioritami. Strategicky vás pomůžeme nasměrovat směrem k digitální transformaci vašeho podnikání, která vám zajistí v budoucnu konkurenceschopnost a zároveň určí optimální technologický směr rozvoje vašeho IT. Pomůžeme vám zvolit optimální delivery model, správný technologický směr rozvoje, snížit čas pro zavedení nových produktů na trh, optimalizovat náklady, zlepšit projektové řízení nebo zvýšit úroveň bezpečnosti. Naše poradenské služby pokrývají celý životní cyklus vašeho podnikání, na problematiku se díváme z pohledu nejen technologií, ale také procesů a lidí. Znalost současných technologických trendů využíváme k tomu, abychom vám poradili ve zvolení vhodné strategie, optimalizaci business procesů a organizační připravenosti.

Stáhnout

RPA / Vylepšete podnikové procesy pomocí robotů více zde

GDPR

General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 neboli GDPR (General Data Protection Regulation), vstoupilo v účinnost 25.5.2018. S novými právy jsou spojeny i povinnosti, které musí splňovat všechny subjekty, poskytující zboží a služby na teritoriu Evropské unie. Změny se nejvíce promítnou do interních procesů, klientsko - zákaznické dokumentace a informačních systémů. Sankce za nedodržení povinností mohou dosáhnout až 20 mil. € nebo 4% celkového ročního obratu správce, či zpracovatele. Proto je třeba začít už teď.

Stáhnout
SMART CITY

SMART CITY

INFRASTRUKTURA

Smart City (neboli chytré město) označuje propojenou aglomerační komunitu, která kombinuje komunikační infrastrukturu, servisně orientovanou výpočetní infrastrukturu založenou na otevřených průmyslových standardech a inovativní služby splňující požadavky správního orgánu (např. magistrátu), občanů a podnikatelů. Geografický rozměr může být v rozsahu jak městské části, tak i multimilionové metropole. Smart City poskytuje všudypřítomný přístup ke správním službám a informacím, a to jak interně mezi jednotlivými úřady města a správními organizacemi (např. regionální centra), tak i externě občanům, podnikatelům a návštěvníkům města.

Stáhnout
wifi

Wi-Fi jako účinný nástroj komunikace se zákazníky

Dnešní nástroje pro práci s daty umožňují využít Wi-Fi jako velmi dobře cílený a sledovaný kanál pro komunikaci se zákazníkem. Zákazníci postupně přestávají vnímat klasické komunikační kanály, jako jsou billboardy, tištěná nebo televizní reklama a často se soustředí jen na své telefony, či tablety. Simac Technik ČR, a.s. přichází s řešením, které pracuje s analýzou dat v reálném čase, umožňuje poznat chování zákazníků a následně je oslovit s cílenou nabídkou a tím zlepšit tzv. Customer Experience. Více o tomto řešení naleznete zde.

ICT Infrastruktura

Lan / WLAN, IPT, UC, CC, Managementy

Základem každého informačního systému je spolehlivá univerzální komunikační infrastruktura. V této oblasti jsme realizovali řadu projektů u renomovaných zákazníků z veřejné správy i komerčních organizací. Jsme přední dodavatel řešení konvergovaných multifukčních datových sítí LAN/WAN pro vysokorychlostní, spolehlivý a bezpečný přenos dat, služeb IP telefonie a videa, včetně prioritizace provozu a podpory IPv6.

V souladu s technologickými trendy a požadavky zákazníků navrhujeme profesionální řešení bezdrátových sítí WLAN pro zajištění mobility uživatelů, provádíme WiFi Survey a realizujeme řešení pro vnitřní lokalizaci klientů. Našim zákazníkům dále nabízíme produkty pro zajištění provozu ICT služeb jako je Active Directory, Exchange, LDAP, DHCP, Certifikační Autority, DNS a jiné.

Datová centra, virtualizace, zálohování a archivace dat

Zabýváme se komplexním návrhem a realizací architektury datových center včetně řešení virtualizace, zálohování a archivace dat. Součástí dodávaných řešení je i zajištění vysoké dostupnosti aplikací či implementace Disaster Recovery.

Realizujeme nezávislé audity stávajících systémů zálohování, následně aplikujeme opatření pro maximální efektivitu a využití systémových zdrojů. Naši experti Vám poradí s řešením zabezpečení infrastruktury Vašeho datového centra.

TECHNICKÁ A KONZULTAČNÍ PODPORA

Zajišťujeme nepřetržitý provoz ICT infrastruktury zákazníka prostřednictvím vysoce kvalifikovaného týmu technické podpory. Všechny poskytované služby jsou řízeny přes centrální HelpDesk, který je dostupný 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a 365 dní v roce. Technická a servisní podpora je poskytována ve smluvně definovaných časech a prioritách stanovených zákazníkem.

Je možné využít služeb vzdáleného monitoringu infrastruktury, pravidelných profylaktických prohlídek, nebo dedikovaných konzultantů v místě zákazníka - formou outsourcingu či bodyshoppingu.

Bezpečnost

Komplexní bezpečnost informačních technologií je jednou z priorit dnešní doby. Specializujeme se v oblasti bezpečnosti především na návrh a implementaci ochrany síťové a aplikační infrastruktury, vzdáleného přístupu a Log & Event Management (SIEM). Hlavní cíl je ochrana citlivých dat organizace, jejího know-how, identity uživatelů, ale i ochrana internetové konektivity, která je dnes již nezbytnou součástí podnikání většiny organizací.

Máme dlouhodobé zkušenosti s velkými projekty v ČR, chráníme kritické sítě i kritické aplikace pro naše zákazníky. Pomáháme bezpečnostním manažerům s opatřeními v době počítačových útoků na jejich sítě a tím jim pomáháme řešit problém nedostatku kvalifikovaných odborníků na bezpečnost. V neposlední řadě pomáháme našim zákazníkům snižovat náklady a optimalizovat požadavky na zabezpečení informačních systémů.

Projektové řízení

Pro zajištění hladkého průběhu realizace zakázek nabízíme svým partnerům a zákazníkům řízení projektů prostřednictvím týmu specialistů školených a certifikovaných pro oblast projektového řízení.

Využíváme vlastní metodiku pro řízení zakázek, která vychází z platných standardů a doporučení pro oblast projektového řízení, jako je PMI nebo ITIL, zároveň je plně v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 20000-1. Projektová metodika tak představuje ucelený soubor pravidel, podle kterých je projekt řízen a podle kterých jsou výstupy projektu realizovány.

PASSENGERA s.r.o.

PASSENGERA s.r.o.

JOINT PROJECT

Passengera, s.r.o., je společný projekt Simac Technik ČR, a.s., Victrix, s.r.o., a Certicon, a.s. zaměřený na vývoj, prodej a provozování informačního a zábavního portálu (platformy) v dopravních prostředcích po celém světě. Společnost vznikla v srpnu 2015 a klade si za cíl změnit k lepšímu cestování na palubách dopravních prostředků prostřednictvím nejpokročilejší informační a zábavní platformy na trhu.

Přejít na web
Praha & Brno
Eindhoven
Kortenberg & Heverlee
Metz
Leudelange, Bascharage

Simac Technik ČR, a.s.

Praha

Avenir Business Park
(budova B, přízemí)
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5

Tel.: +420 283 061 281

Email: info@simac.cz

ID datové schránky: 9dcgapv

Simac Technik ČR, a.s.

Brno

Traťová 574/1
619 00 Brno

Tel.: +420 545 423 571
Fax: +420 545 423 570
Email: info@simac.cz