Informační a procesní bezpečnost

Pomůžeme vám rozmotat legislativní spleť.

Procesní bezpečnost a zákon o kybernetické bezpečnosti

Na stále se rozšiřující okruh organizací a jejich informačních systémů doléhají povinnosti vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti, jejichž plnění aktivně kontroluje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Umíme vám pomoci a máme bohatou praxi v naplňování jak formálních požadavků zákona, tak v budování organizačních a technických řešení k ochraně informací ve veřejné správě, komerčním sektoru i speciálních oblastech jako průmyslové informační systémy nebo zdravotnictví.

Ochrana osobních údajů

Speciálním oborem ochrany informací je ochrana osobních údajů, vyžadovaná evropským nařízením o ochraně osobních údajů, známým pod zkratkou GDPR. Také ona má svůj zákon (o zpracování osobních údajů) a úřad (na ochranu osobních údajů) oprávněný kontrolovat a udělovat mimořádně vysoké pokuty. I v této oblasti na pomezí práva a informačních technologií máme kompetence a zkušenosti s naplňováním požadavků zákona v různých typech organizací. Pravděpodobně jste v době široké publicity spojené se vstoupením GDPR v platnost nějaká opatření přijali. Výklad zákona se však s postupem času vyvíjí. Pomůžeme vám ověřit, zda opatření, která jste zavedli, jsou stále platná, vhodná a aktuální.

Ochrana IT prostředí

Zabezpečíme vaše IT prostředí proti ransomwaru i proti dalším hrozbám. Ve vaší síti vybudujeme promyšelnou vícevrstvou ochranu technologiemi předních bezpečnostních dodavatelů. Soustředíme se hlavně na síťovou a aplikační bezpečnost-segmentaci, řízení přístupu do sítí podle kontextu (network admission control), vícefaktorové ověřování, ochranu přenášených dat, zjišťování pokročilých hrozeb, specializovanou ochranu aplikací, ochranu před rozprostřenými útoky proti službám. Zabezpečíme vaše informační systémy umístěné ve vaší firmě i v cloudu. Ochráníme také vaše IoT prostředí. Zajistíme jednotné zpracování bezpečnostních událostí, oddělíme nepodstatný šum od závažných informací, a tím ušetříme váš čas. S našimi řešeními si útoků včas všimnete, včas je zastavíte, včas se připravíte na nové.

Služby IT bezpečnosti

Vaše IT prostředí je plně zabezpečeno moderními technologiemi, jeho architektura respektuje moderní trendy, ale pokud nemáte kvalifikované lidi na obsluhu těchto technologií, jejich údržbu, a neustálý management, je Vaše ochrana neúplná a děravá. Prověříme Vaše procesy správy a managementu technologií, navrhneme jejich případnou optimalizaci. Dodáme Vám služby, které tyto procesy budou vykonávat za Vás, nastavíme rozhraní mezi našimi službami a Vašimi procesy.

Bezpečnostní monitoring

Přes všechnu snahu o prevenci v oblasti IT bezpečnosti je třeba neustále sledovat, zda vybudovaná ochrana funguje, či zda nějací útočníci tuto ochranu překonali či aktuálně se o to snaží. Dodáme Vám procesy bezpečnostního monitoringu, nastavíme rozhraní mezi naším pracovištěm, které provádí 24/7 dohled bezpečnostních technologií, reaguje na hlášené události, provede základní analýzu a klasifikaci a kritické události definovaným způsobem předá Vašim odborníkům na řešení. S tímto řešením jsme také schopni pomoci.

Ostatní služby

Robotic process automation (RPA)

Robot je rychlejší. Robot se nesplete. Robot se neunaví. Robota baví všechno.

Více info

Moderní IT infrastruktura

Síťařina bývala dřina. Teď už není.

Více info

SLUŽBY

Více info

Základem každého informačního systému je spolehlivá univerzální komunikační infrastruktura. V této oblasti jsme realizovali řadu projektů u renomovaných zákazníků z veřejné správy i komerčních organizací. Jsme přední dodavatel řešení konvergovaných multifukčních datových sítí LAN/WAN pro vysokorychlostní, spolehlivý a bezpečný přenos dat, služeb IP telefonie a videa, včetně prioritizace provozu a podpory IPv6.

V souladu s technologickými trendy a požadavky zákazníků navrhujeme profesionální řešení bezdrátových sítí WLAN pro zajištění mobility uživatelů, provádíme WiFi Survey a realizujeme řešení pro vnitřní lokalizaci klientů. Našim zákazníkům dále nabízíme produkty pro zajištění provozu ICT služeb jako je Active Directory, Exchange, LDAP, DHCP, Certifikační Autority, DNS a jiné.

Datová centra, virtualizace, zálohování a archivace dat

Zabýváme se komplexním návrhem a realizací architektury datových center včetně řešení virtualizace, zálohování a archivace dat. Součástí dodávaných řešení je i zajištění vysoké dostupnosti aplikací či implementace Disaster Recovery.

Realizujeme nezávislé audity stávajících systémů zálohování, následně aplikujeme opatření pro maximální efektivitu a využití systémových zdrojů. Naši experti Vám poradí s řešením zabezpečení infrastruktury Vašeho datového centra.

TECHNICKÁ A KONZULTAČNÍ PODPORA

Zajišťujeme nepřetržitý provoz ICT infrastruktury zákazníka prostřednictvím vysoce kvalifikovaného týmu technické podpory. Všechny poskytované služby jsou řízeny přes centrální HelpDesk, který je dostupný 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a 365 dní v roce. Technická a servisní podpora je poskytována ve smluvně definovaných časech a prioritách stanovených zákazníkem.

Je možné využít služeb vzdáleného monitoringu infrastruktury, pravidelných profylaktických prohlídek, nebo dedikovaných konzultantů v místě zákazníka - formou outsourcingu či bodyshoppingu.

Bezpečnost

Komplexní bezpečnost informačních technologií je jednou z priorit dnešní doby. Specializujeme se v oblasti bezpečnosti především na návrh a implementaci ochrany síťové a aplikační infrastruktury, vzdáleného přístupu a Log & Event Management (SIEM). Hlavní cíl je ochrana citlivých dat organizace, jejího know-how, identity uživatelů, ale i ochrana internetové konektivity, která je dnes již nezbytnou součástí podnikání většiny organizací.

Máme dlouhodobé zkušenosti s velkými projekty v ČR, chráníme kritické sítě i kritické aplikace pro naše zákazníky. Pomáháme bezpečnostním manažerům s opatřeními v době počítačových útoků na jejich sítě a tím jim pomáháme řešit problém nedostatku kvalifikovaných odborníků na bezpečnost. V neposlední řadě pomáháme našim zákazníkům snižovat náklady a optimalizovat požadavky na zabezpečení informačních systémů.

Projektové řízení

Pro zajištění hladkého průběhu realizace zakázek nabízíme svým partnerům a zákazníkům řízení projektů prostřednictvím týmu specialistů školených a certifikovaných pro oblast projektového řízení.

Využíváme vlastní metodiku pro řízení zakázek, která vychází z platných standardů a doporučení pro oblast projektového řízení, jako je PMI nebo ITIL, zároveň je plně v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 20000-1. Projektová metodika tak představuje ucelený soubor pravidel, podle kterých je projekt řízen a podle kterých jsou výstupy projektu realizovány.

PASSENGERA s.r.o.

PASSENGERA s.r.o.

JOINT PROJECT

Passengera, s.r.o., je společný projekt Simac Technik ČR, a.s., Victrix, s.r.o., a Certicon, a.s. zaměřený na vývoj, prodej a provozování informačního a zábavního portálu (platformy) v dopravních prostředcích po celém světě. Společnost vznikla v srpnu 2015 a klade si za cíl změnit k lepšímu cestování na palubách dopravních prostředků prostřednictvím nejpokročilejší informační a zábavní platformy na trhu.

Přejít na web
THE NETHERLANDS
ENGLAND
BELGIUM
FRANCE
GERMANY
CZECH REPUBLIC
LUXEMBOURG

Simac Technik ČR, a.s.

Praha

Avenir Business Park
(budova B, přízemí)
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5

Tel.: +420 283 061 281

Email: info@simac.cz

ID datové schránky: 9dcgapv

Simac Technik ČR, a.s.

Brno

Traťová 574/1
619 00 Brno

Tel.: +420 545 423 571
Fax: +420 545 423 570
Email: info@simac.cz