Profil společnosti

Simac Technik ČR, a.s.

Jsme přední systémový integrátor v oblasti návrhu, realizace a servisní podpory informačních a komunikačních systémů. V České republice máme status akciové společnosti, která je součástí nizozemského nadnárodního holdingu Simac Techniek N.V. Na českém trhu působíme již od roku 1994 a najdete nás v Praze a v Brně.

Naším cílem je být efektivní volbou pro organizace a společnosti, které hledají spolehlivého a ekonomicky silného partnera s odborně vyškoleným týmem a dlouholetou zkušeností nejen na českém trhu.Systémová integrace v podání naší společnosti je o komplexním řešení potřeb zákazníků, které integruje infrastrukturu, bezpečnost, management a aplikace.

Partneři

 • Advantech
  Business Partner
 • Extreme networks
  Diamond partner
 • Check Point
  3 Stars Partner
 • Cisco
  Gold Partner
 • F5
  Gold & UNITY Partner Support Partner
 • HPE
  Gold Partner
 • Aruba
  Gold Partner
 • Microsoft
  Gold Datacenter Partner
 • NetApp
  Gold Partner
 • One Identity
  Silver partner
 • Oracle
  Gold Partner
 • softomotive
  Business Partner
 • vmware
  Enterprise Partner

Systémy managementu

Společnost Simac Technik ČR, a.s., zavedla integrovaný systém managementu na základě procesního přístupu dle požadavků standardů ISO 9001, ISO 14001, a ISO/IEC 27001. Společnost spolupracuje s certifikační organizací LL-C (Certification) Czech Republic, s.r.o.

ISO 9001

systém managementu kvality

Procesy ve společnosti Simac jsou řízeny dle systému managementu kvality v souladu s normou ISO 9001. Při poskytování servisních služeb vychází společnost ze standardu ISO/IEC 20000 (Informační technologie – Management služeb). stáhnout certifikát

ISO 14001

systém environmentálního managamentu

V rámci systému environmentálního managementu zavedenému v souladu s normou ISO 14001 klade společnost hlavní důraz na ekologické nakládání s odpady a další environmentální aspekty činností firmy. Společnost je členem kolektivního systému REMA, prostřednictvím kterého plní svou povinnost odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení anebo elektroodpadu v rozsahu, který jí ukládá zákon o odpadech a příslušné prováděcí předpisy. stáhnout certifikát

ISO/IEC 27001

systém řízení bezpečnosti informací

Společnost má implementovaný a certifikovaný systém managementu bezpečnosti informací (Information Security Management System) v souladu s normou ISO/IEC 27001. Cílem bezpečnosti informací je zajistit kontinuitu podnikání společnosti, minimalizovat nebezpečí škod, implementovat preventivní opatření proti bezpečnostním incidentům a snižovat potenciální dopad těchto incidentů. stáhnout certifikát

Ochrana utajovaných informací

osvědčení podnikatele od Národního bezpečnostního úřadu

Společnost je držitelem osvědčení podnikatele, které mu umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení DŮVĚRNÉ. Osvědčení vydává Národní bezpečnostní úřad České republiky na základě zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Pokud byste chtěli získat více informací o systému řízení naší společnosti nebo nám chtěli poskytnout zpětnou vazbu na naše služby, napište prosím na kvalita@simac.cz

Politiky ISO standardů

Politika EMS

Politika kvality a zlepšování služeb

Politika ISMS

Praha & Brno
Eindhoven
Kortenberg & Heverlee
Metz
Leudelange, Bascharage

Simac Technik ČR, a.s.

Praha

Avenir Business Park
(budova B, přízemí)
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5

Tel.: +420 283 061 281

Email: info@simac.cz

ID datové schránky: 9dcgapv

Simac Technik ČR, a.s.

Brno

Traťová 574/1
619 00 Brno

Tel.: +420 545 423 571
Fax: +420 545 423 570
Email: info@simac.cz