Profil společnosti

Simac Technik ČR, a.s.

Jsme přední systémový integrátor v oblasti návrhu, realizace a servisní podpory informačních a komunikačních systémů. V České republice máme status akciové společnosti, která je součástí nizozemského nadnárodního holdingu Simac Techniek N.V. Na českém trhu působíme již od roku 1994 a najdete nás v Praze a v Brně.

Naším cílem je být efektivní volbou pro organizace a společnosti, které hledají spolehlivého a ekonomicky silného partnera s odborně vyškoleným týmem a dlouholetou zkušeností nejen na českém trhu.Systémová integrace v podání naší společnosti je o komplexním řešení potřeb zákazníků, které integruje infrastrukturu, bezpečnost, management a aplikace.

Partneři

 • Advantech
  Business Partner
 • Extreme networks
  Diamond partner
 • Certicon
  Business Partner
 • Check Point
  3 Stars Partner
 • Cisco
  Gold Partner
 • F5
  Gold & UNITY Partner Support Partner
 • HPE
  Gold Partner
 • Aruba
  Platinum Partner
 • Microsoft
  Partner RPA
 • NetApp
  Gold Partner
 • One Identity
  Silver partner
 • Oracle
  Gold Partner
 • Quantela
  Business Partner
 • SevOne
  Sell Partner
 • Vectra AI
  Sell Partner
 • vmware
  Virtualization Solution Partner

Systémy managementu

Společnost Simac Technik ČR, a.s., zavedla integrovaný systém managementu na základě procesního přístupu dle požadavků standardů ISO 9001, ISO 14001, a ISO/IEC 27001. Společnost spolupracuje s certifikační organizací LL-C (Certification) Czech Republic, s.r.o.

ISO 9001

systém managementu kvality

Procesy ve společnosti Simac jsou řízeny dle systému managementu kvality v souladu s normou ISO 9001. Při poskytování servisních služeb vychází společnost ze standardu ISO/IEC 20000 (Informační technologie – Management služeb). stáhnout certifikát

ISO 14001

systém environmentálního managamentu

V rámci systému environmentálního managementu zavedenému v souladu s normou ISO 14001 klade společnost hlavní důraz na ekologické nakládání s odpady a další environmentální aspekty činností firmy. Společnost je členem kolektivního systému REMA, prostřednictvím kterého plní svou povinnost odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení anebo elektroodpadu v rozsahu, který jí ukládá zákon o odpadech a příslušné prováděcí předpisy. stáhnout certifikát

ISO/IEC 27001

systém řízení bezpečnosti informací

Společnost má implementovaný a certifikovaný systém managementu bezpečnosti informací (Information Security Management System) v souladu s normou ISO/IEC 27001. Cílem bezpečnosti informací je zajistit kontinuitu podnikání společnosti, minimalizovat nebezpečí škod, implementovat preventivní opatření proti bezpečnostním incidentům a snižovat potenciální dopad těchto incidentů. stáhnout certifikát

Ochrana utajovaných informací

osvědčení podnikatele od Národního bezpečnostního úřadu

Společnost je držitelem osvědčení podnikatele, které mu umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení DŮVĚRNÉ. Osvědčení vydává Národní bezpečnostní úřad České republiky na základě zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Pokud byste chtěli získat více informací o systému řízení naší společnosti nebo nám chtěli poskytnout zpětnou vazbu na naše služby, napište prosím na kvalita@simac.cz

Politiky ISO standardů

Politika EMS

Politika kvality a zlepšování služeb

Politika ISMS

Reference

 • Ministerstvo obrany
 • České dráhy, a.s.
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Úřad vlády České republiky
 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Správa základních registrů ČR
 • Město Český Krumlov
 • Škoda Auto a.s.
 • ABB s.r.o.
 • UNILEVER ČR, spol. s r.o.
 • Linde Gas a.s.
 • RONAL CR s.r.o.
 • EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o.
 • Monroe Czechia s.r.o.
 • Mattoni 1873 a.s.
 • Trane Technologies s.r.o.
 • RETIA, a.s.
 • MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
 • Viscofan CZ s.r.o.
 • ARBES Technologies, a.s.
 • Vendavo CZ s.r.o.
 • CZC.cz s.r.o.
 • Teleplan Prague,  s.r.o.
 • OK Trans, s.r.o.
 • E.ON Telco, s.r.o.
 • TipsportNet a.s.
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Pojišťovna VZP, a.s.
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • Ministerstvo obrany
 • České dráhy, a.s.
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Úřad vlády České republiky
 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Správa základních registrů ČR
 • Město Český Krumlov
 • Škoda Auto a.s.
 • ABB s.r.o.
 • UNILEVER ČR, spol. s r.o.
 • Linde Gas a.s.
 • RONAL CR s.r.o.
 • EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o.
 • Monroe Czechia s.r.o.
 • Mattoni 1873 a.s.
 • Trane Technologies s.r.o.
 • RETIA, a.s.
 • Maso Uzeniny Polička, a.s.
 • Viscofan CZ s.r.o.
 • ARBES Technologies, a.s.
 • Vendavo CZ s.r.o.
 • CZC.cz s.r.o.
 • Teleplan Prague,  s.r.o.
 • OK Trans, s.r.o.
 • E.ON Telco, s.r.o.
 • TipsportNet a.s.
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Pojišťovna VZP, a.s.
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat najdete zde. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.

THE NETHERLANDS
ENGLAND
BELGIUM
FRANCE
GERMANY
CZECH REPUBLIC
LUXEMBOURG

Simac Technik ČR, a.s.

Praha

Avenir Business Park
(budova B, přízemí)
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5

Tel.: +420 283 061 281

Email: info@simac.cz

ID datové schránky: 9dcgapv

Simac Technik ČR, a.s.

Brno

Traťová 574/1
619 00 Brno

Tel.: +420 545 423 571
Fax: +420 545 423 570
Email: info@simac.cz