SLUŽBY

Provozní služby

Všechna IT řešení, která využíváte ve své infrastruktuře si zaslouží pravidelnou péči a údržbu. Dokážeme Vám s tím pomoci jak radou (konzultacemi, návrhy doporučení), tak i činy. Můžeme pro Vás zabezpečit realizaci navrhovaných změn. Můžeme se spolu pohybovat na ose Naše doporučení -> Vaše schválení -> Naše realizace. Můžeme pro Vás prověřit procesy, které používáte pro servisní služby, tyto procesu můžeme pro Vás optimalizovat. Můžeme převzít i odpovědnost za jejich vykonávání.

Konzultace

V dnešním dynamicky se měnícím světě je složité se orientovat. Pomůžeme vám propojit moderní technologie s business prioritami. Strategicky vás pomůžeme nasměrovat směrem k digitální transformaci vašeho podnikání, která vám zajistí v budoucnu konkurenceschopnost a zároveň určí optimální technologický směr rozvoje vašeho IT. Pomůžeme vám zvolit optimální model nasazení technologií, správný technologický směr rozvoje, snížit čas pro zavedení nových produktů na trh, optimalizovat náklady, zlepšit projektové řízení nebo zvýšit úroveň bezpečnosti. Naše poradenské služby pokrývají celý životní cyklus vašeho podnikání, na problematiku se díváme z pohledu nejen technologií, ale také procesů a lidí. Znalost současných technologických trendů využíváme k tomu, abychom vám poradili ve zvolení vhodné strategie, optimalizaci obchodních procesů a organizační připravenosti.

Projektové řízení

Pro hladký průběh zakázek nabízíme našim partnerům a zákazníkům řízení projektů prostřednictvím týmu specialistů školených a certifikovaných pro oblast projektového řízení.

Využíváme vlastní metodiku pro řízení zakázek, která vychází z platných standardů a doporučení pro oblast projektového řízení, jako je PMI nebo ITIL, a zároveň je plně v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 20000-1. Projektová metodika tak představuje ucelený soubor pravidel, podle kterých projekt řídíme a podle kterých zajišťujeme výstupy projektu.

Ostatní služby

Robotic process automation (RPA)

Robot je rychlejší. Robot se nesplete. Robot se neunaví. Robota baví všechno.

Více info

Informační a procesní bezpečnost

Pomůžeme vám rozmotat legislativní spleť.

Více info

Moderní IT infrastruktura

Síťařina bývala dřina. Teď už není.

Více info

Základem každého informačního systému je spolehlivá univerzální komunikační infrastruktura. V této oblasti jsme realizovali řadu projektů u renomovaných zákazníků z veřejné správy i komerčních organizací. Jsme přední dodavatel řešení konvergovaných multifukčních datových sítí LAN/WAN pro vysokorychlostní, spolehlivý a bezpečný přenos dat, služeb IP telefonie a videa, včetně prioritizace provozu a podpory IPv6.

V souladu s technologickými trendy a požadavky zákazníků navrhujeme profesionální řešení bezdrátových sítí WLAN pro zajištění mobility uživatelů, provádíme WiFi Survey a realizujeme řešení pro vnitřní lokalizaci klientů. Našim zákazníkům dále nabízíme produkty pro zajištění provozu ICT služeb jako je Active Directory, Exchange, LDAP, DHCP, Certifikační Autority, DNS a jiné.

Datová centra, virtualizace, zálohování a archivace dat

Zabýváme se komplexním návrhem a realizací architektury datových center včetně řešení virtualizace, zálohování a archivace dat. Součástí dodávaných řešení je i zajištění vysoké dostupnosti aplikací či implementace Disaster Recovery.

Realizujeme nezávislé audity stávajících systémů zálohování, následně aplikujeme opatření pro maximální efektivitu a využití systémových zdrojů. Naši experti Vám poradí s řešením zabezpečení infrastruktury Vašeho datového centra.

TECHNICKÁ A KONZULTAČNÍ PODPORA

Zajišťujeme nepřetržitý provoz ICT infrastruktury zákazníka prostřednictvím vysoce kvalifikovaného týmu technické podpory. Všechny poskytované služby jsou řízeny přes centrální HelpDesk, který je dostupný 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a 365 dní v roce. Technická a servisní podpora je poskytována ve smluvně definovaných časech a prioritách stanovených zákazníkem.

Je možné využít služeb vzdáleného monitoringu infrastruktury, pravidelných profylaktických prohlídek, nebo dedikovaných konzultantů v místě zákazníka - formou outsourcingu či bodyshoppingu.

Bezpečnost

Komplexní bezpečnost informačních technologií je jednou z priorit dnešní doby. Specializujeme se v oblasti bezpečnosti především na návrh a implementaci ochrany síťové a aplikační infrastruktury, vzdáleného přístupu a Log & Event Management (SIEM). Hlavní cíl je ochrana citlivých dat organizace, jejího know-how, identity uživatelů, ale i ochrana internetové konektivity, která je dnes již nezbytnou součástí podnikání většiny organizací.

Máme dlouhodobé zkušenosti s velkými projekty v ČR, chráníme kritické sítě i kritické aplikace pro naše zákazníky. Pomáháme bezpečnostním manažerům s opatřeními v době počítačových útoků na jejich sítě a tím jim pomáháme řešit problém nedostatku kvalifikovaných odborníků na bezpečnost. V neposlední řadě pomáháme našim zákazníkům snižovat náklady a optimalizovat požadavky na zabezpečení informačních systémů.

Projektové řízení

Pro zajištění hladkého průběhu realizace zakázek nabízíme svým partnerům a zákazníkům řízení projektů prostřednictvím týmu specialistů školených a certifikovaných pro oblast projektového řízení.

Využíváme vlastní metodiku pro řízení zakázek, která vychází z platných standardů a doporučení pro oblast projektového řízení, jako je PMI nebo ITIL, zároveň je plně v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 20000-1. Projektová metodika tak představuje ucelený soubor pravidel, podle kterých je projekt řízen a podle kterých jsou výstupy projektu realizovány.

PASSENGERA s.r.o.

PASSENGERA s.r.o.

JOINT PROJECT

Passengera, s.r.o., je společný projekt Simac Technik ČR, a.s., Victrix, s.r.o., a Certicon, a.s. zaměřený na vývoj, prodej a provozování informačního a zábavního portálu (platformy) v dopravních prostředcích po celém světě. Společnost vznikla v srpnu 2015 a klade si za cíl změnit k lepšímu cestování na palubách dopravních prostředků prostřednictvím nejpokročilejší informační a zábavní platformy na trhu.

Přejít na web
THE NETHERLANDS
ENGLAND
BELGIUM
FRANCE
GERMANY
CZECH REPUBLIC
LUXEMBOURG

Simac Technik ČR, a.s.

Praha

Avenir Business Park
(budova B, přízemí)
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5

Tel.: +420 283 061 281

Email: info@simac.cz

ID datové schránky: 9dcgapv

Simac Technik ČR, a.s.

Brno

Traťová 574/1
619 00 Brno

Tel.: +420 545 423 571
Fax: +420 545 423 570
Email: info@simac.cz