Kontakt

Praha

Simac Technik ČR, a.s.

Avenir Business Park
(budova B, přízemí)
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5
Tel.: +420 283 061 281
Fax: +420 283 061 281

Email: info@simac.cz
Obchodní oddělení: sales@simac.cz
Technické oddělení: help@simac.cz
Zaměstnání: jobs@simac.cz
ID datové schránky: 9dcgapv

IČ: 63079496
DIČ: CZ63079496
Bankovní spojení:
ČSOB 8010-0616133653/0300

Jak se k nám dostanete?

Z Radlické ulice sjedete k nákupnímu centru Galerie Butovice, poté odbočíte doleva směrem k budovám Avenir Business Parku. Silnice se hned stáčí doprava, po ní pokračujete rovně. Po levé straně minete první vjezd do garáží a po dalších 30 metrech vjedete dalším vjezdem do garáží. Za závorou odbočíte doprava a po pravé straně najdete parkovací místo označené jako Simac Visitor.

Praha & Brno
Eindhoven
Kortenberg & Heverlee

Praha

Simac Technik ČR, a.s.

Avenir Business Park
(budova B, přízemí)
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5

Tel.: +420 283 061 281
Fax: +420 283 061 281
Email: info@simac.cz

ID datové schránky: 9dcgapv

Brno

Simac Technik ČR, a.s.

Traťová 574/1
619 00 Brno

Tel.: +420 545 423 571
Fax: +420 545 423 570
Email: info@simac.cz