Simac Technik ČR, a.s.

V profesionálním a přátelském týmu se zákazníkem nabízíme širokou paletu služeb v oblasti ICT infrastruktury: od odborných konzultací, návrhu konkrétních řešení, řízení projektů, implementace, servisního zabezpečení, outsourcingu, až po řízené služby – managed services.

Zajistíme, aby maximální dostupnost vaší ICT infrastruktury byla každodenní samozřejmostí... Jádrem zájmu každé organizace jsou přirozeně vlastní podnikatelské aktivity a ICT infrastruktura se stává tématem okrajovým. Pro nás představuje návrh, implementace a řízení ICT infrastruktury naopak jádro našeho podnikání.

Simac je přirozenou volbou pro všechny zákazníky, kteří hledají stabilního a ekonomicky silného partnera s dlouholetými zkušenostmi na trhu informačních a komunikačních technologií. Partnera, který disponuje profesionálním odborným týmem, spolupracujícím úzce s renomovanými výrobci informačních technologií, ale i partnera dynamického a flexibilního, který naslouchá potřebám a přáním svých zákazníků.

Aktuality:

Aktualita

NetApp Authorized Support Partner. AVAYA Implementation and Support Partner s kompetencemi pro oblasti DATA, CS1000, Call Pilot a SME.

Aktualita

Dne 27. 11. jsme od IDG „CIO BusinessWorld“ převzali z rukou šéfredaktora Lukáše Erbena, ocenění za nejlepší zpracování případové studie za rok 2011.

Aktualita

8. 6. 2011 proběhl Workshop IPv6

Naše vybrané reference: